Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o agencijskom zapošljavanju („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019), kojim se predviđa zaštita onih koji se zapošljavaju preko agencija i obezbeđuje im se jednaka zarada kao i zaposlenima koje neposredno zapošljava poslodavac.

Oni će, kako je u raspravi, rekao ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, imati iste uslove i kada je u pitanju radno vreme, zarada, odmor i bezbednost na radu.

Prema njegovim rečima, novi zakon će doprineti smanjenju rada na crno.

„Do sada agencijski radnici nisu bili vidljivi u sistemu radnopravnih odnosa te su bili podložni svim oblicima narušavanja ustavnih i zakonskih prava iz rada i socijalnog osiguranja tako da su spadali u oblik rada na crno“, rekao je tada Đorđević.

On je objasnio da Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje) poznaje samo ugovorni odnos između zaposlenog i poslodavca tako da ne uređuje rad zaposlenog preko Agencije za privremeno zapošljavanje.

Prema njegovim rečima, jasnim definisanjem Agencije za privremeno zapošljavanje i preciziranjem uslova za rad urediće se ova oblast i maksimalno zaštiti takozvani „agencijski zaposlenik“.

Izvor: sajt RTV-a
Naslov: Redakcija