Нови закон о виском образовању предвиђа оснивање националног тела за акредитацију и проверу квалитета, каже за РТС помоћник министра просвете за развој и високо образовање проф. др Весна Мандић.

Весна Мандић је за Дневник РТС-а рекла да ће то тело
имати управу и стручне службе које ће квалитетније спроводити процес
акредитације.

Како је навела, нове установе, при почетној акредитацији имаће право
да се припремају за упис али то ће моћи да реализују тек након
акредитације, годину дана након оснивања.

Мандићева истиче да је један од главних циљева да се образује креативна млада популација која усваја и ствара нова знања.

Додаје
да ће нови закон изаћи у сусрет студентима, јер се спушта граница на 48
бодова за рангирање за финансирање на терет буџета.

Такође, за студенте који раде, уводе је „парт тајм“ студије.

Једна
од новина су и менаџери високошколских установа који се уводе због
синхронизације рада факултета и министарства у погледу управљања
финансијама.

Ректори и декани ће се бирати на четири године и неће им бити ограничен број мандата. 

Извор: сајт РТС-а