У „Вечерњим новостима“, у рубрици Специјалан додатак, у 4 наставка биће представљен Преднацрт грађанског законика

После 170 година од доношења Српског грађанског законика из 1844. године, Србија ради на изради новог, модерног Грађанског законика.

У преамбули актуелног Преднацрта изричито је наведено да се овим пројектом настављају тековине европске правне цивилизације, полазећи од развоја правне науке, законодавства, и српске праксе у правном поретку Републике Србије.

Основни циљ Грађанског законика јесте да допринесе јачању правне сигурности, владавине права и повећању укупне правне културе.

Додатак

Нацрт законика