U „Večernjim novostima“, u rubrici Specijalan dodatak, objavljen je treći nastavak u vezi Prednacrta građanskog zakonika.

Prednacrtom su razrađeni sledeći osnovi sticanja svojine: na osnovu pravnog posla (npr. kupovinom), nasleđivanja, odluke suda ili drugih organa vlasti, kao i na osnovu samog zakona.

Deo Prednacrta GZ koji reguliše porodične odnose baziran je na sadašnjem Porodičnom zakonu, čije odredbe su novelirane u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama, sa naučnim dostignućima značajnim za porodično-pravne odnose i zahtevima savremenog života, kao i dostignutog stepena društvenog razvoja.

Prednacrtom je predviđena dužnost države i lokalne samouprave da raznim spektrom mera utiče na podsticanje rađanja.

Građanski zakonik – stvarno pravo i porodični odnosi