У „Вечерњим новостима“, у рубрици Специјалан додатак, објављен је трећи наставак у вези Преднацрта грађанског законика.

Преднацртом су разрађени следећи основи стицања својине: на основу правног посла (нпр. куповином), наслеђивања, одлуке суда или других органа власти, као и на основу самог закона.

Део Преднацрта ГЗ који регулише породичне односе базиран је на садашњем Породичном закону, чије одредбе су новелирaне у складу са ратификованим међународним конвенцијама, са научним достигнућима значајним за породично-правне односе и захтевима савременог живота, као и достигнутог степена друштвеног развоја.

Преднацртом је предвиђена дужност државе и локалне самоуправе да разним спектром мера утиче на подстицање рађања.

Грађански законик – стварно право и породични односи