Zakon o nasleđivanju u bitnom nije menjan dugi niz godina u pogledu odredbi koje regulišu ugovor o doživotnom izdržavanju. Ipak, i dalje se prilikom primene Zakona u svakoj konkretnoj situaciji pojavljuju nedoumice u praksi.

Različiti slučajevi iz najnovije sudske prakse koji se odnose na ugovore o doživotnom izdržavanju  analizirirani su u septembarskom i oktobarskom broju časopisa Lege Artis Propisi u praksi,  u tekstovima naše autorke Snežane Marjanović, sudije Višeg suda u Beogradu, čije delove navodimo u nastavku a najnovije primere možete pronaći i u našoj bazi sudske prakse u izdanju Propisi.net.

Situacija kad naslednici ne osporavaju ugovor

Ukoliko naslednici ne osporavaju ugovor, pri čemu nema druge nepokretne imovine pokojnog ili postoji samo pokretna imovina, ali oni ne zahtevaju da se sprovede ostavinski postupak, sud donosi rešenje o obustavi ostavinskog postupka.

Slučaj osporavanja ugovora

U slučaju osporavanja ugovora o doživotnom izdržavanju, ostavinski sud ili javni beležnik kome je poveren ostavinski postupak najčešće upućuje učesnike postupka da pokrenu parnični postupak za osporavanje navedenog ugovora u roku od 30 dana, a ostavinski postupak prekidaju. Sud upućuje na parnicu učesnika postupka čije pravo smatra manje verovatnim, odnosno na kome je teret dokazivanja da ugovoru o doživotnom izdržavanju ne treba priznati dejstvo. Taj teret uvek je na tužiocu koji osporava ugovor, a sud je vezan njegovim dokaznim predlozima.

U situaciji kada među naslednicima postoji spor o tome da li neka imovinska prava ulaze u zaostavštinu, sud je dužan da uputi stranke na to da pokrenu parnični postupak, u kome će se sporno pitanje rešiti. Kada je ostavilac raspolagao svojom imovinom ugovorom o doživotnom izdržavanju, a naslednici osporavaju taj ugovor, onda sigurno postoji spor o sastavu zaostavštine i moglo bi iz tog razloga da se, kao ispravno, prihvati postupanje kojim se prekida postupak.

U teoriji, ali i praksi, ima i drugačijih mišljenja da to nije razlog za prekid postupka. U tom slučaju naslednici mogu da obezbede svoje potraživanje određivanjem privremene mere ili zabeležbom spora u katastru.

Ponekad sudovi donose i delimična rešenja o obustavi postupka za deo imovine kojim je raspolagano ugovorom o doživotnom izdržavanju, a za preostalu imovinu nastavljaju ostavinski postupak.

Prava davaoca izdržavanja koji  nije učestvovao u ostavinskom postupku ili se u toku postupka nije pozvao na ugovor o doživotnom izdržavanju

Ovo lice svoja prava iz ugovora uvek može da ostvari u parnici, kojom može da traži utvrđenje prava svojine i predaju shodno Zakonu o osnovama svojinskopravnih odnosa. U toj parnici naslednici mogu da osporavaju zaključeni ugovor o doživotnom izdržavanju. Sud će, ili kao prethodno pitanje ili kao deo zahteva po protivtužbi, raspraviti da li je taj ugovor ništav i da li ga treba poništiti ili raskinuti.

Redakcija