Pre tri meseca izmenjen je Zakon o prekršajima i sada se u celoj Srbiji svakodnevno sklapaju sporazumi o priznanju prekršaja, zarad manje kazne. Do skora, na mesečnom nivou sklapano je oko 1.000 sporazuma, a sada i do 5.000.

„Sporazum se ne može sklopiti ako je učinilac već kažnjavam jednom u poslednje dve godine, te ako je u poslednje četiri godine učinjeno krivično delo iz bezbednosti saobraćaja. Ne može ako je bila nasilnička vožnja, ako je izazvana saobraćajna nezgoda i ako je lice u jednom zahtevu za potpisivanje sporazuma u sticaju učinio više prekršaja“, objašnjava za Radio-televiziju Vojvodine predsednik Prekršajnog suda u Novom Sadu Kamenko Kozarski.

Kaže da su građane ove promene u zakonu u početku prihvatili sa zazorom, ali su kasnije shvatili da je to benefti koji im daje država. Sve više se sklapaju sporazumi o priznajnu prekršaja.

„Radi se o tome da je ranije na godišnjem nivou bilo svega hiljadu, a sada je na nedeljnom nivou oko 100 zahteva. Izgleda da su ljudi shvatili da se prednost sklapanja sporazuma ogleda u tome da se dobija minimalna novčana kazna. Kazneni poeni se svakako izriču, ali, zaštitna mera zabrane uprvljanja motornim vozilom se ili ne izriče ako je reč o zabrani od 30 dana ili se izriče na dve meseca tamo gde je to zakonom propisano da zabrana bude četiri meseca“, navodi Kozarski.

Dodaje da kada se potpiše sporazum, nema suđenja, nema sudskih troškova i sve završava jednom posetom policijskoj upravi.

„Procedura je vrlo jednostavna. Kada se dobije poziv za pokretanje prekršajnog postupka, građani treba da da odu u najbližu policijsku upravu i da izjave da žele da sklope sporazum o obrazovanju. Službenik će proveriti da li za to ima uslova. Policijska uprava sporazum dostavlja sudu koji donosi presudu. Prednost je u tome što, naprimer, ako je prekršaj učinjen u Leskovcu, sporazum se može potpisati u Novom Sad“, kaže Kozarski.

Dodaje da u drugom slučaju, kada se građanin ne odaziva na pozive suda, izdaje se naredba za dovođenje. Tu naredbu izdaje Policijska ustanova na čijoj teritoriji se sud nalazi. Takvi slučajevi zastarevaju za dve godine.

Kozarski dodaje da je registar neplaćenih kazni je počeo da radi od 1. januara i trenutno je prema registru oko 25.000 građana koji nisu platili kaznu.

„Podatak je da je oko 52.000 prekršajnih naloga je plaćeno u roku od osam dana. To su mahom kazne do 5.000 dinara i građani shvate da im je lakše da u roku od osam dana plate polovinu, odnosno 2.500 dinara. Tada su mirni i ne moraju da razmišljaju o tome. Ima jedan neznatan procenat grašana koji žele sudski postupak jer smatraju da nisu učinili prekršaj koji im se stavlja na teret, ali to je zanemarljivo“, kaže Kozarski.

Izvor: sajt rtv.rs