Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar–oktobar 2018. godine iznosi:

37.700,4 miliona dolara – porast od 18,3% u odnosu na isti period prethodne godine;

31.682,8 miliona evra – porast od 11,3% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvezeno je robe u vrednosti od 16.188,3 mil. dolara, što čini rast od 15,1% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 21.512,1 mil. dolara, što je za 20,8% više nego u istom periodu prethodne godine.

Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od 13.603,2 miliona, i to je povećanje od 8,3% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Uvoz robe imao je vrednost od 18.079,6 miliona, što predstavlja povećanje od 13,7% u odnosu na isti period prošle godine.

Deficit iznosi 5,323,8 mil. dolara, što čini povećanje od 42,2% u odnosu na isti period prethodne godine. Izražen u evrima, deficit iznosi 4476,4 miliona, što je povećanje od 33,9% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom je 75,3% i manja je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 79,0%.

Posmatrano regionalno, najveće učešće u izvozu Srbije imao je Region Vojvodine (34,5%); slede Beogradski region (26,5%), Region Šumadije i Zapadne Srbije (23,0%), Region Južne i Istočne Srbije (15,9%), a oko 0,1% izvoza nerazvrstano je po teritorijama.

Najveće učešće u uvozu Srbije imao je Beogradski region (46,1%); slede Region Vojvodine (29,1%), Region Šumadije i Zapadne Srbije (15,0%), Region Južne i Istočne Srbije (9,3%), a oko 0,5% uvoza nije razvrstano po teritorijama. Ne raspolaže se podacima za Region Kosovo i Metohija.

Izvoz i uvoz po regionima dat je prema sedištu vlasnika robe u momentu prihvatanja carinske deklaracije. To znači da vlasnici robe, po Carinskom zakonu, mogu biti proizvođači, korisnici, izvoznici ili uvoznici robe. Ovu činjenicu treba imati u vidu prilikom tumačenja podataka po regionima. Na primer, uvoz nafte i gasa najvećim delom je obuhvaćen u Regionu Vojvodine i Beogradskom regionu, a to su energenti za ukupnu teritoriju Srbije.

U strukturi izvoza po nameni proizvoda (princip pretežnosti) najviše su zastupljeni proizvodi za reprodukciju – 58,4% (9447,7 mil. dolara), a slede roba za široku potrošnju – 30,7% (4977,2) i oprema – 10,9% (1762,5). Neklasifikovana roba po nameni iznosi 0,0% (0,9 mil. dolara).

U strukturi uvoza po nameni proizvoda najviše su zastupljeni proizvodi za reprodukciju – 57,2% (12300,6 mil. dolara), a slede roba za široku potrošnju – 18,4% (3954,5) i oprema – 12,6% (2703,0). Neklasifikovana roba po nameni iznosi 11,9% (2554,1 mil. dolara).

Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlje članice Evropske unije čine 63,6% ukupne razmene.

Glavni spoljnotrgovinski partneri pojedinačno su bili:

 

Izvoz mil. USD mil. EUR Uvoz mil. USD mil. EUR
Italija 2052.1 1719.2 Nemačka 2899.3 2437.0
Nemačka 1958.8 1645.3 Italija 2047.3 1718.2
Bosna i Hercegovina 1290.1 1084.7 Kina 1793.6 1508.1
Rumunija 955.4 806.3 Ruska Federacija 1643.3 1380.0
Ruska Federacija 866.8 727.3 Mađarska 1043.1 874.9

 

Naš drugi po važnosti partner jesu zemlje CEFTA, sa kojima imamo suficit u razmeni od 1.928,0 mil. dolara, koji je rezultat uglavnom izvoza poljoprivrednih proizvoda (žitarice i proizvodi od njih i razne vrste pića), gvožđa i čelika, nafte i naftnih derivata i proizvoda od metala. Izvoz Srbije iznosi 2.821,4 a uvoz 893,4 mil. dolara za posmatrani period. Pokrivenost uvoza izvozom je 315,8%. Izraženo u evrima, izvoz iznosi 2.374,0 a uvoz 752,1 mil. evra (suficit je 1.621,9 mil. evra, a pokrivenost uvoza izvozom 315,6%).

Posmatrano pojedinačno po zemljama, najveći suficit u razmeni ostvaren je sa zemljama iz okruženja: Bosnom i Hercegovinom (izvoze se najviše gasna ulja i kukuruz, a uvozi se koks i polukoks od kamenog uglja i žica od gvožđa i čelika), Crnom Gorom (izvoze se lekovi i rude olova i koncentrati, a uvoze se najviše aluminijum, sirovi i  lignit) i Makedonijom (izvoz toplovaljanih traka u koturovima i električna energija, a uvoz najviše lekova za maloprodaju i valjanih proizvoda, prevučenih plastikom). Od ostalih zemalja ističe se i suficit sa Rumunijom, Bugarskom, Slovačkom, Hrvatskom, Velikom Britanijom, Švedskom, Slovenijom i Italijom. Najveći deficit javlja se u trgovini sa Kinom (zbog uvoza telefona za mrežu stanica i laptopova) i Nemačkom. Sledi deficit sa: Ruskom Federacijom (zbog uvoza energenata, pre svega nafte i gasa), Irakom, Turskom, Mađarskom, Poljskom (uvoz delova za motorna vozila), Belgijom, Ukrajinom (uvoz rude gvožđa i koncentrata), Korejom, Austrijom, SAD-om, Francuskom itd.

Prema odsecima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK), izvoz prvih pet odseka čini 32,6% ukupnog izvoza. Uvoz prvih pet odseka čini 27,8% ukupnog uvoza. Odsek nerazvrstana roba, u koji se sada uključuje i roba na carinskom skladištu i u slobodnoj zoni, ima učešće u ukupnom uvozu 11,8%.

 

Izvoz mil. USD mil. EUR Uvoz mil. USD mil. EUR
Električne mašine i aparati 1705.0 1432.5 Nafta i naftni derivati 1603.4 1355.5
Drumska vozila 1139.2 953.0 Drumska vozila 1533.5 1286.1
Gvožđe i čelik 905.5 759.4 Električne mašine i aparati 1263.0 1060.7
Proizvodi od kaučuka, nn 769.6 646.2 Industrijske mašine za opštu upotrebu 846.5 711.0
Obojeni metali 752.5 632.0 Gvožđe i čelik 726.7 610.9

 

U oktobru 2018. godine izvezeno je robe u vrednosti od 1.698,4 miliona dolara, što čini povećanje od 10,2% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Uvoz je iznosio 2.455,4 miliona dolara, što je povećanje od 17,8% u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Izraženo u evrima, izvezeno je robe u vrednosti od 1.472,5 miliona evra, što čini povećanje od 12,5% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Uvoz je iznosio 2.129,5 miliona evra, što čini povećanje od 20,3% u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Računato u dolarima, desezonirani indeks oktobar 2018/septembar 2018. godine pokazuje rast izvoza za 3,5% i rast uvoza za 3,5%. Računato u evrima, desezonirani indeks oktobar 2018/septembar 2018. godine pokazuje rast izvoza za 3,1% i rast uvoza za 4,4%.

Prema Nomenklaturi statistike spoljne trgovine (NSST) za mesec oktobar:

na listi prvih 5 proizvoda u izvozu, prvo mesto zauzima izvoz setova provodnika za avione, vozila i brodove (99 mil. dolara); drugo mesto pripada izvozu novih spoljnih guma za automobile (51 mil. dolara); na trećem mestu je izvoz rafinisanog bakra, sa 34 mil. dolara; izvoz toplovaljanih proizvoda (gvožđe i nelegirani čelik) u koturovima bio je 32 mil. dolara; poslednje mesto pripada izvozu automobila, paljenje svećicom, preko 1000, ali ispod 1500 cm3, sa 30 mil. dolara.

Lista prvih 5 proizvoda u uvozu pokazuje da je sirova nafta (208 mil. dolara) naš prvi uvozni proizvod. Drugi po značaju su lekovi za maloprodaju (60 mil. dolara). Na trećem mestu uvozne liste su delovi i pribor za motorna vozila (48 mil. dolara). Prirodni gas uvezli smo za 41 mil. dolara. Poslednje mesto zauzima uvoz telefona za mrežu stanica, sa 35 mil. dolara.

 

 

Saopštenje za javnost Republičkog zavoda za statistiku od 30. 11. 2018. godine

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).