Prema Saopštenju za javnost Republičkog zavoda za statistiku, od 15. 7. 2016. godine, ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za januar–decembar 2015. godine iznosi:

– 31.589,1 milion dolara – pad od  10,9% u odnosu na isti period prethodne godine;

– 28.428,5 miliona evra – porast od  6,7% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvezeno je robe u vrednosti od 13.378,9 mil. dolara, što čini pad od 9,9% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 18.210,2 mil. dolara, što je za 11,6% manje nego u istom periodu prethodne godine. Pad izvoza i uvoza, kao i ukupne spoljnotrgovinske razmene, izraženo u dolarima, rezultat je jačanja ove valute, kako u odnosu na dinar, tako i u odnosu na evro.

Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od 12.041,0 miliona, i to je povećanje od 7,9% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Uvoz robe imao je vrednost od 16.387,5 miliona, što predstavlja povećanje od 5,8% u odnosu na isti period prošle godine.

Deficit iznosi 4.831,3 mil. dolara, što čini smanjenje od 16,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Izražen u evrima, deficit iznosi 4.346,4 miliona, što je povećanje od 0,3% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom je 73,5% i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 72,1%.

Posmatrano regionalno, najveće učešće u izvozu Srbije imao je Region Vojvodine (32,2%); sledi Region Šumadije i Zapadne Srbije (28,9%), Beogradski region (22,8%), Region Južne i Istočne Srbije (16,1%), a oko 0,1% izvoza je nerazvrstano po teritorijama.

Najveće učešće u uvozu Srbije imao je Beogradski region (43,6%); slede Region Vojvodine (28,2%), Region Šumadije i Zapadne Srbije (17,2%), Region Južne i Istočne Srbije (10,2%), a oko 0,8% uvoza nije razvrstano po teritorijama. Nema podataka za Region Kosovo i Metohija.

Izvoz i uvoz po regionima dat je prema sedištu vlasnika robe u momentu prihvatanja carinske deklaracije. To znači da vlasnici robe, po carinskom zakonu, mogu biti proizvođači, korisnici, izvoznici ili uvoznici robe. Ovu činjenicu treba imati u vidu prilikom tumačenja podataka po regionima. Na primer, uvoz nafte i gasa najvećim delom se obuhvata u Regionu Vojvodine i Beogradskom regionu, a to su energenti za ukupnu teritoriju Srbije.

U strukturi izvoza po nameni proizvoda (princip pretežnosti) najviše su zastupljeni proizvodi za reprodukciju, 52,8% (7.058,4 mil. dolara), slede roba za široku potrošnju, 38,1% (5.097,6) i oprema, 9,1% (1.222,1). Neklasifikovana roba po nameni iznosi 0,0% (1,0 mil. dolara).

U strukturi uvoza po nameni proizvoda najviše su zastupljeni proizvodi za reprodukciju, 58,7% (10.694,9 mil. dolara), slede roba za široku potrošnju, 20,2% (3.679,2), i oprema, 12,8% (2.327,6). Neklasifikovana roba po nameni iznosi 8,3% (1.503,8 mil. dolara).

U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Italija (2.163,0 mil. dolara), Nemačka (1.672,6), Bosna i Hercegovina (1.172,1), Rumunija (745,6) i Ruska Federacija (724,8).

 U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Nemačka (2.256,3), Italija (1.922,4 mil. dolara), Ruska Federacija (1.748,5), Kina (1.540,2) i Mađarska (866,9).

Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlje članice Evropske unije čine 63,8% ukupne razmene.

Naš drugi po važnosti partner jesu zemlje CEFTA, s kojima imamo suficit u razmeni od 1.737,0 mil. dolara, što je rezultat uglavnom izvoza poljoprivrednih proizvoda (žitarice i proizvodi od njih i razne vrste pića), proizvoda od metala, kao i izvoza raznih gotovih proizvoda. Kada je reč o uvozu, najzastupljeniji su gvožđe i čelik, kameni ugalj i briketi,  povrće i voće, medicinski i farmaceutski proizvodi. Izvoz Srbije iznosi 2.487,5 a uvoz 750,5 mil. dolara za posmatrani period. Pokrivenost uvoza izvozom je 331,4%.

Posmatrano pojedinačno po zemljama, suficit u razmeni ostvaren je sa bivšim jugoslovenskim republikama: Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Makedonijom. Od ostalih zemalja ističe se i suficit sa Italijom, Rumunijom, Bugarskom. Najveći deficit javlja se u trgovini sa Kinom (zbog uvoza telefona za mrežu stanica i laptopova) i Ruskom Federacijom (zbog uvoza energenata, pre svega, nafte i gasa). Sledi deficit sa, Nemačkom, Mađarskom, Poljskom (uvoz delova za motorna vozila), Turskom, Švajcarskom,  Belgijom, Austrijom.

Prema odsecima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK), u izvozu najveće učešće imaju: drumska vozila (1.568,6 mil. dolara), električne mašine i aparati (1.031,4), povrće i voće (764,0), žitarice i proizvodi od njih (639,6) i obojeni metali (563,1). Izvoz ovih pet odseka čini 34,1% ukupnog izvoza.

Prvih pet odseka sa najvećim učešćem u uvozu su: drumska vozila (1.929,0 mil. dolara), nafta i naftni derivati (1.206,9), električne mašine i aparati (781,4), industrijske mašine za opštu upotrebu (719,2),  i medicinski i farmaceutski proizvodi (639,0), a njihov uvoz čini 29,0% ukupnog uvoza. Odsek nerazvrstana roba, u koji se sada uključuje i roba na carinskom skladištu, ima učešće u ukupnom uvozu 8,3%.

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.