Beograd, 13. avgust 2018. godine –
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije podržao je danas inicijativu
da se van snage stavi Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i
isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika
javnih sredstava.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i član SES-a
Zoran Đorđević istakao je na konferenciji za novinare, održanoj nakon
80. redovne sednice Saveta, da je ovo telo podržalo i inicijativu za
izmenu zakona o javnim nabavkama, o porezima na imovinu, o porezu na
dodatu vrednost (PDV) i o porezu na dobit pravnih lica.

On je
naveo da je na sednici usvojen i tekst Predloga strategije bezbednosti i
zdravlja na radu u Republici Srbiji od 2018. do 2022. godine, kao i
Akcioni plan za sprovođenje tog zakona.

Prema njegovim rečima, očekuje se da već na sledećoj sednici Saveta, koja
bi trebalo da bude održana u septembru, ministar finansija da odgovor u
vezi sa inicijativom za ukidanje zakona o smanjenju plata u javnom
sektoru.

Ministar je, kada je reč o izmeni Zakona o javnim
nabavkama, rekao da Vlada razmišlja o tome kako bi proces nabavki bio što
efikasniji, i izrazio očekivanje da će te izmene biti usvojene do kraja
godine.

Predsedavajući Socijalno-ekonomskom savetu i predsednik
Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić precizirao je da je ova unija
podnela inicijativu za izmenu zakona o javnim nabavkama, o porezima na
imovinu, o PDV-u i o porezu na dobit pravnih lica.

On je dodao da
je inicijativu za stavljanje van snage Zakona o privremenom uređivanju
osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih
primanja kod korisnika javnih sredstava podneo Savez samostalnih
sindikata.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije i član
SES-a Ljubisav Orbović podsetio je na to da je u prethodnom periodu bilo
povećanja plata u pojedinim sektorima koje obuhvata pomenuti akt, poput
zdravstva, obrazovanja i kulture, ali da u mnogim javnim preduzećima nije
dolazilo do povećanja, pa su zarade u javnim ustnovama i komunalnim
preduzećima niske.

Izvor: sajt Vlade RS