Uprava za sprečavanje pranja novca je 8.1.2019. godine donela Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u centralnu evidenciju.

Ove Smernice namenjene su obveznicima Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017) i njima se daju uputstva obveznicima ZSPNFT–a za utvrđivanje i proveru identiteta stvarnog vlasnika stranke u cilju jedinstvene primene odredaba ZSPNFT–a koje se odnose na stvarnog vlasnika.

Takođe, u ovim Smernicama se daje i prikaz odredaba Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018), kojima je, između ostalog, regulisana obaveza određivanja stvarnog vlasnika registrovanog subjekta i evidentiranja istog u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom, koju vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: APR), a koje odredbe su od značaja za obveznike Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Izvor: sajt Uprava za sprečavanje pranja novca
Naslov: Redakcija