На основу члана 66. Закона о адвокатури (Службени гласник РС бр. 31/2011, 24/2012 – ОУС), члана 9. и 33. став 1 тачка 26 Статута Адвокатске коморе Србије (Службени гласник РС, бр.85/2011, 78/2012, 86/2013), члана 114. у вези члана 104 ст. 1, тач. 6 Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (Службени гласник РС, 113/17), Управни одбор Адвокатске коморе Србије донео је 20.4.2018. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код адвоката.

Текст Смерница можете пронаћи кликом на линк у наставку – Смернице.

 

Извор: сајт Управе за спречавање прања новца