Na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi (Službeni glasnik RS br. 31/2011, 24/2012 – OUS), člana 9. i 33. stav 1 tačka 26 Statuta Advokatske komore Srbije (Službeni glasnik RS, br.85/2011, 78/2012, 86/2013), člana 114. u vezi člana 104 st. 1, tač. 6 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni glasnik RS, 113/17), Upravni odbor Advokatske komore Srbije doneo je 20.4.2018. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod advokata.

Tekst Smernica možete pronaći klikom na link u nastavku – Smernice.

 

Izvor: sajt Uprave za sprečavanje pranja novca