Promenom poreskih zakona neoporezivi deo zarade radnika umesto dosadašnjih 11.790 dinara od 1. januara 2018. godine biće povećan za više od 3.000 dinara, na 15.000 dinara, saopštila je danas Vlada Srbije.

Vlada Srbije saopštila je danas da je izmenama Zakona o porezu na dohodak povećan neoporezivi deo zarada na 15.000 dinara, a najveći efekat te promene odraziće se na oko 350.000 radnika u Srbiji koji primaju minimalnu zaradu.

Ta poreska olakšica, smaraju u Vladi, uvešće progresivnost u oporezivanju i rasteretiti privredu za oko 11,6 milijardi dinara, „čime se stvara prostor za novo zapošljavanje u privatnom sektoru, sa namerom da bude pravi motor razvoja srpske privrede“.

Državi od minimalca samo 1.000 dinara

U Srbiji, inače, zaposleno je oko 2,8 miliona ljudi, što znači da je na minimalcu svaki osmi građanin koji ima posao. Na minimalnu platu za puno radno vreme, od 25.168 (sa povećanom minimalnom cenom sata od 143 dinara od 1 januara 2018), oporezivaće se stopom od 10 odsto samo nešto više od 10.000 dinara.

Skupština Srbije usvojila je u četvrtak, podseća Vlada Srbije, set poreskih zakona koji će omogućiti bolje poslovno okruženje, manje namete za privredu i bolje uslove za veće zapošljavanje.

Uvođenje podsticaja za početnike u poslovanju ključna je novina i jedna od najvažnih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.

Ona se odnosi na osobe koje su u prethodnih godinu dana završile srednju školu, fakultet ili su, kao nezaposleni, duže od šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Usvajanjem izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje oni koji započinju sa obavljanjem sopstvene delatnosti dobiće dodatni podsticaj, jer će biti oslobođeni plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u godini osnivanja preduzeća i u narednoj godini.

Prema rešenju koje je izradila radna grupa Ministarstva finansija, Poreske uprave i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), ta novina odnosi se na zaradu osnivača preduzetničke radnje i zarade do devet novozaposlenih osoba, koje takođe moraju da budu tek svršeni srednjoškolci, studenti ili osobe sa evidencije NSZ.
A za neoporezivu platu… pitaćemo MMF

Primena mere počinje u oktobru 2018. i važiće za preduzetnike u režimu isplate lične zarade.

Analiza poreskog i neporeskog opterećenja početnika u poslovanju, koju je realizovao NALED, pokazuje da uštede koje će po ovom osnovu ostvariti preduzetnici idu i do 250.000 dinara godišnje po osobi kod isplate minimalne zarade, dodaje se u saopštenju.

U nastavku borbe za smanjenje nezaposlenosti olakšice za zapošljavanje novih radnika ostaće na snazi do kraja 2019. godine i to tako što će preduzetnici imati pravo na povraćaj plaćenog poreza i doprinosa od 65 odsto do 75 odsto.

Usvojen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, što će omogućiti veću finansijsku disciplinu, transparentnost i uspešnije planiranje i upravljanje likvidnim sredstvima, kako kod privrednih subjekata, tako i u javnom sektoru.

Izvor: sajt Mondo