Народна скупштина Републике Србије усвојила је 10. децембра 2016. године следеће законе:

– Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину (објављен у “Сл. гласнику РС“, бр. 99/2016 и налази се у бази Прописи.нет)
– Закон о допуни Закона о привременом уређивању начина исплате пензија (објављен у “Сл. гласнику РС“, бр. 99/2016 и налази се у бази Прописи.нет)
– Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему (објављен у “Сл. гласнику РС“, бр. 99/2016 и налази се у бази Прописи.нет)

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, закључена је Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години.

Извор: сајт Скупштине РС