У наставку кликом на линк, преузмите текстове усвојених закона:

“Сл. гласник РС“, бр. 104/2016

– Закон о становању и одржавању зграда,
– Закон управљању аеродромима,
– Закон о транспорту опасне робе,
– Закон о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима,
– Закон о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама