U nastavku klikom na link, preuzmite tekstove usvojenih zakona:

“Sl. glasnik RS“, br. 104/2016

– Zakon o stanovanju i održavanju zgrada,
– Zakon upravljanju aerodromima,
– Zakon o transportu opasne robe,
– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima,
– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama