Skupština Srbije usvojila je juče izmene Zakona o hipoteci, koje treba da dovedu do reafirmacije vansudskog postupka namirenja iz vrednosti dobijene prodajom hipotekovane nepokretnosti.

Izmene treba da dovedu do većeg stepena pravne i ekonomske sigurnosti učesnika u poslovima koji podrazumevaju uspostavljanje hipoteke, kao sredstva obezbeđenja potraživanja.

One će, kako veruje Vlada Srbije, omogućiti bolji položaj kreditora, zaštitu dužnika, ubrzavanje finansijske i privredne aktivnosti u zemlji i razradu i doradu jednog od klasičnih mehanizama građanskog prava.

Usvojenim izmenama se, pored ostalog, uređuje pitanje vansudske prodaje hipotekovane nepokretnosti, koja predviđa ili aukcijsku javnu prodaju ili prodaju nepokretnosti neposrednom pogodbom.

Predviđeno je da se nepokretnost, pre objavljivanja javnog poziva za održavanje aukcijske prodaje, može prodati neposrednom pogodbom, ali za vrednost koja ne može biti niža od 90 odsto procenjene vrednosti.

Među usvojenim izmenama je i da poverilac ima pravo da zahteva da mu dužnik pruži dodatno obezbeđenje sličnog stepena sigurnosti ako je zbog ponašanja, odnosno radnji vlasnika, vrednost predmeta hipoteke smanjena, a u slučaju da dužnik ne pruži dodatno obezbeđenje poverilac ima pravo da zahteva naplatu celog potraživanja iz vrednosti nepokretnosti bez odlaganja.