Advokatska komora Beograda, Akademija Advokatske komore Srbije i Misija OEBS u Srbiji pozivaju vas na seminar na temu „Zaštita ljudskih prava pred nacionalnim sudovima i Evropskim sudom za ljudska prava: pravo na pravično suđenje“, koji će se održati u četvrtak, 13. decembra 2018. godine, sa početkom u 16 časova, u Beogradu, u sali Akademije Advokatske komore Srbije (Dečanska 13, VI sprat).

Cilj seminara je da se učesnici detaljnije upoznaju sa načinima za zaštitu jednog od fundamentalnih ljudskih prava – prava na pravično suđenje – pred nacionalnim sudovima i Evropskim sudom za ljudska prava. Naglasak će biti na standardima uspostavljenim u praksi Evropskog suda za ljudska prava i zaštiti prava na pravično suđenje u kontekstu krivičnog postupka. Uz ovo, biće reči i o tome kako koristiti bazu podataka Evropskog suda za ljudska prava i gde je moguće pronaći materijale i literaturu korisnu za zastupanje pred ovim sudom.

Predavači će biti:
Jugoslav Tintor, advokat u Beogradu i predsednik Advokatske komore Beograda;
Aleksandar Popović, advokat u Beogradu;
Žarko Marković, pravni savetnik u Misiji OEBS u Srbiji.

Molimo Vas da dolazak prijavite do utorka, 11. decembra, na e-mail: a.k.srbije@gmail.com.
Broj učesnika je ograničen.

Program seminara nalazi se u nastavku:

ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA PRED NACIONALNIM SUDOVIMA I EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA: PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE

Četvrtak, 13. decembar 2018.

Beograd, sala Akademije Advokatske komore Srbije, Dečanska 13, VI sprat

Program

16:00-16:15                Uvodne reči

16:15-17:30            Zaštita prava na pravično suđenje (I deo) – Jugoslav Tintor, advokat u                            Beogradu i predsednik Advokatske komore Beograda, i Aleksandar                                  Popović, advokat u Beogradu

17:30-17:45                Pauza

17:45-18:30                Zaštita prava na pravično suđenje (II deo) – Jugoslav Tintor i                                           Aleksandar Popović

18:30-19:15                Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava: podnošenje                                         predstavke i pravila o prihvatljivosti predstavke – Žarko Marković,                                 pravni savetnik u Misiji OEBS u Srbiji

19:15-19:45                Koktel

Izvor: sajt Advokatske komore Beograda