УДРУЖЕЊЕ ВЛАСНИКА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ АГЕНЦИЈА УВРА НОВИ САД И КОМПАНИЈА ИНГ-ПРО ДОО ЗАЈЕДНИЧКИ ОРГАНИЗУЈУ ЈЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ

Мере и процедуре у примени прописа о спречавању прања новца и финансирања тероризма, са практичним примерима вођења евиденција од стране  РАЧУНОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ као обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма

у понедељак, 19. новембра 2018. године, од 10.00 до 15.00 часова,
у Београду, хотел „ПАЛАСˮ, Топличин венац 23.

Програм семинара

  9.45 – 10.00 Регистрација учесника семинара
10.00 – 10.10 Презентација часописа „Пословни саветникˮ
10.10 – 10.20 Правни оквир за борбу против прања новца и финансирања тероризма:

IV директива ЕУ;
Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма;
Смернице за РАЧУНОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ.

10.20 – 10.30 Управа за спречавање прања новца и финансирања тероризма:
Надлежност: прикупљање, анализа и прослеђивање финансијско-обавештајних података;
Улога Управе у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма;
Обвезници;
Надзор:
Упитник о активностима РАЧУНОВОДСТВЕНИХ АГЕНЦИЈА у области спречавања прања новца,
Анализа одговора РАЧУНОВОДСТВЕНИХ АГЕНЦИЈА на достављене упитнике,
Анализа посредних контрола над рачуноводственим агенцијама.

10.30 – 11.30 Примена новог Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у пракси од стране РАЧУНОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ, са посебним освртом на казнене одредбе: 
Интерна документа која доноси РАЧУНОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА;
Одређивање овлашћеног лица и његовог заменика;
Одређивање лица одговорног за надзор над применом Закона;
Прихватање клијента; 
Идентификација клијента; 
Индикатори;
Процена ризика;
Унутрашња контрола на бази случајног узорка;
Излазне листе;
Обавеза редовног образовања;
Казнене одредбе.

11.30 – 12.00 ПАУЗА (кафа, освежење)

12.00 – 13.45 Практични приказ примене Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма од стране РАЧУНОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ, са тестним примерцима
 
13.45 – 14.20 ПАУЗА ЗА ЛАКИ ОБРОК

14.20 – 15.00 Завршни део семинара:                
Питања и одговори;
Попуњавање анонимне анкете о семинару;
Подела уверења о похађању семинара.
 
Предавач:
 Јован Беара, председник Пословног удружења УВРА Нови Сад 

Полазници ће бити обучени за примену НОВОГ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА у пракси вођењем прописаних евиденција и доношењем одлука и правилника које је свака рачуноводствена агенција дужна да донесе и пропише у сопственој режији. 
По одржаном семинару полазници ће на мејл добити комплетне моделе аката и одлука које, као рачуноводствене агенције, морају донети. 
 
Цена: Котизација износи 4.900 динара + 20% ПДВ-а и обухвата: 
         
предавање,
сертификат о похађању семинара,
примерак Практикума за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у пракси рачуноводствене агенције као  обвезника по Закону,
моделе аката и одлука које је рачуноводствена агенција дужна да донесе,
освежење у паузама (кафа, лаки оброк). 

За сва обавештења позовите нас на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, факсом: 011/2836-474, или нам пишите на: savetovanje@ingpro.rs.

У наставку попуните електронску пријаву за учешће на саветовању: