UDRUŽENJE VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD I KOMPANIJA ING-PRO DOO ZAJEDNIČKI ORGANIZUJU JEDNODNEVNI SEMINAR ZA RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE

Mere i procedure u primeni propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa praktičnim primerima vođenja evidencija od strane  RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE kao obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

u ponedeljak, 19. novembra 2018. godine, od 10.00 do 15.00 časova,
u Beogradu, hotel „PALASˮ, Topličin venac 23.

Program seminara

  9.45 – 10.00 Registracija učesnika seminara
10.00 – 10.10 Prezentacija časopisa „Poslovni savetnikˮ
10.10 – 10.20 Pravni okvir za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma:

IV direktiva EU;
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma;
Smernice za RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE.

10.20 – 10.30 Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma:
Nadležnost: prikupljanje, analiza i prosleđivanje finansijsko-obaveštajnih podataka;
Uloga Uprave u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
Obveznici;
Nadzor:
Upitnik o aktivnostima RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA u oblasti sprečavanja pranja novca,
Analiza odgovora RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA na dostavljene upitnike,
Analiza posrednih kontrola nad računovodstvenim agencijama.

10.30 – 11.30 Primena novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u praksi od strane RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE, sa posebnim osvrtom na kaznene odredbe: 
Interna dokumenta koja donosi RAČUNOVODSTVENA AGENCIJA;
Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika;
Određivanje lica odgovornog za nadzor nad primenom Zakona;
Prihvatanje klijenta; 
Identifikacija klijenta; 
Indikatori;
Procena rizika;
Unutrašnja kontrola na bazi slučajnog uzorka;
Izlazne liste;
Obaveza redovnog obrazovanja;
Kaznene odredbe.

11.30 – 12.00 PAUZA (kafa, osveženje)

12.00 – 13.45 Praktični prikaz primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma od strane RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE, sa testnim primercima
 
13.45 – 14.20 PAUZA ZA LAKI OBROK

14.20 – 15.00 Završni deo seminara:                
Pitanja i odgovori;
Popunjavanje anonimne ankete o seminaru;
Podela uverenja o pohađanju seminara.
 
Predavač:
 Jovan Beara, predsednik Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad 

Polaznici će biti obučeni za primenu NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA u praksi vođenjem propisanih evidencija i donošenjem odluka i pravilnika koje je svaka računovodstvena agencija dužna da donese i propiše u sopstvenoj režiji. 
Po održanom seminaru polaznici će na mejl dobiti kompletne modele akata i odluka koje, kao računovodstvene agencije, moraju doneti. 
 
Cena: Kotizacija iznosi 4.900 dinara + 20% PDV-a i obuhvata: 
         
predavanje,
sertifikat o pohađanju seminara,
primerak Praktikuma za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u praksi računovodstvene agencije kao  obveznika po Zakonu,
modele akata i odluka koje je računovodstvena agencija dužna da donese,
osveženje u pauzama (kafa, laki obrok). 

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, faksom: 011/2836-474, ili nam pišite na: savetovanje@ingpro.rs.

U nastavku popunite elektronsku prijavu za učešće na savetovanju: