KOMPANIJA Ing-Pro doo i poslovno udruženje UVRA NOVI SAD, zajednički su organizovali 25. novembra 2019. godine, od 10.00 do 15.30 časova, u Beogradu u hotelu “Palas“, jednodnevni  seminar za računovodstvene agencije na temu:
“Mere i procedure u primeni propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa praktičnim primerima vođenja evidencija od strane RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE kao obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma“

Program seminara je bio:

9.45 – 10.00 Registracija učesnika seminara
10.00–10.45 Interna dokumenta i odluke koje donosi računovodstvena agencija shodno Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
10.45–11.30 Prihvatanje i identifikacija klijenta pre i posle zaključenja ugovora  o poslovnom odnosu
11.30–12.00 PAUZA (kafa, osveženje)
12.00–12.30 Prikaz postupaka i procedura koje preduzima računovodstvena agencija u praksi, prilikom primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma 12.30–13.00 Indikatori, procena rizika za klijenta i samu računovodstvenu agenciju, unutrašnja kontrola
Kroz praktične primere biće prikazana procena rizika za klijente (geografski rizik, rizik klijenta, rizik usluga i rizik transakcije), kao i utvrđivanje stepena rizika same agencije na bazi pojedinačnih procena rizika za klijente (ova obaveza je uvedena novim zakonom).
13.00–13.30 Nadzor nad računovodstvenim agencijama od strane Uprave za sprečavanje pranja novca, sa posebnim osvrtom na posrednu kontrolu putem slanja upitnika
13.30–14.00 PAUZA ZA LAKI OBROK
14.00–15.00 Čuvanje podataka i vođenje evidencije od strane računovodstvene agencije, uz uvažavanje preporuka i postupaka propisanih odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
15.00–15.30 Završni deo seminara:

 • pitanja i odgovori,
 • popuna anonimne ankete o seminaru,
 • podela uverenja o pohađanju seminara.

Predavač je bio:
Jovan Beara, predsednik Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad

 • Polaznici su se obučili za primenu NOVOG ZAKONA O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA u praksi putem vođenja propisanih evidencija i donošenja odluka i pravilnika koje je svaka računovodstvena agencija dužna da donese i propiše u sopstvenoj režiji.
 • Po održanom seminaru polaznici će putem mejla dobiti kompletne modele akata i odluka koje kao računovodstvena agencija moraju da donesu.
 • Svaki polaznik dobio je VAUČER za besplatno korišćenje KOMPLETA ONLAJN-KURSEVA – Primena Zakona o sprečavanju pranja novca od strane računovodstvene agencije.
 • predavanje,
 • sertifikat o pohađanju seminara,
 • primerak Praktikuma za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u praksi od strane računovodstvene agencije kao obveznika po Zakonu – putem mejla u PDF formatu,
 • modele akata i odluka koje je računovodstvena agencija dužna da usvoji – putem mejla u DOC formatu,
 • primerak časopisa Poslovni savetnik,
 • osveženje u pauzama (kafa, laki obrok).