– Seminar je održan –

UDRUŽENJE VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD I KOMPANIJA ING-PRO DOO ZAJEDNIČKI ORGANIZUJU JEDNODNEVNI SEMINAR ZA AGENCIJE ZA NEKRETNINE

Mere i procedure u primeni propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa praktičnim primerima vođenja evidencija od strane AGENCIJE ZA NEKRETNINE kao obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

u četvrtak, 22. novembra 2018. godine, od 10.00 do 15.00 časova,
u Beogradu, hotel „PALASˮ, Topličin venac 23.

Program seminara je bio

9.45 – 10.00 Registracija učesnika seminara
10.00 – 10.10 Pravni okvir za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma:
 IV direktiva EU;
 Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma;
 Smernice za Agencije za nekretnine.

10.10 – 10.20 Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma:
   Nadležnost: prikupljanje, analiza i prosleđivanje finansijsko-obaveštajnih podataka;
   Uloga Uprave u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
   Obveznici;
   Nadzor.

10.20 – 11.30 Primena novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u praksi od strane agencija za nekretnine, sa posebnim osvrtom na kaznene odredbe i kontrolne liste shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru:
 Interna dokumenta koja donosi agencija za nekretnine;
 Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika;
 Određivanje lica odgovornog za nadzor primene Zakona;
 Prihvatanje klijenta;
 Identifikacija klijenta;
 Indikatori;
 Procena rizika;
 Unutrašnja kontrola na bazi slučajnog uzorka;
 Izlazne liste;
 Obaveza redovnog obrazovanja;
 Kaznene odredbe.

11.30 – 12.00 PAUZA (kafa, osveženje)

12.00 – 13.45 Praktični prikaz primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma od strane AGENCIJE ZA NEKRETNINE, sa testnim primerima

13.45 – 14.20 PAUZA ZA LAKI OBROK

14.20 – 15.00 Završni deo seminara:
 Pitanja i odgovori;
 Popunjavanje anonimne ankete o seminaru;
 Podela uverenja o pohađanju seminara.

Predavač je bio:
Jovan Beara, predsednik Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad

Polaznici će biti obučeni za primenu NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA u praksi vođenjem propisanih evidencija i donošenjem odluka i pravilnika koje je svaka agencija za nekretnine dužna da donese i propiše u sopstvenoj režiji.
Po održanom seminaru polaznici će na mejl dobiti kompletne modele akata i odluka koje, kao agencije za promet nekretnina, moraju doneti.