SEF ažuriranje 3.4.7 dostupno je na produkcionom okruženju Sistema elektronskih faktura, kao i na demo okruženju SEF.

Naglašavamo da ažuriranje 3.4.7 ne sadrži promene u funkcionalnostima sistema, već je izvršena optimizacija u cilju poboljšanja performansi SEF.

U nastavku možete preuzeti dokument koji opisuje promene koje su deo ažuriranja Sistema elektronskih faktura 3.4.7.

Izvor: sajt eFaktura
Naslov: Redakcija