SEF ažuriranje 3.4.5 dostupno je na produkcionom okruženju Sistema elektronskih faktura.

U nastavku možete preuzeti dokument koji opisuje sve funkcionalnosti i promene koje su deo ažuriranja Sistema elektronskih faktura 3.4.5.

Izvor: sajt eFaktura
Naslov: Redakcija