Председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић сазвала је за четвртак, 21. јун Осмо ванредно заседање Скупштине Србије, на захтев 154 народних посланика.

 

На дневном реду ванредног заседања биће Предлог закона о ратним меморијалима, Предлог закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, Предлог закона о измени и допуни Закона о запошљавању странаца, Предлог закона о изменама и допунама Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити, које је поднела Влада Републике Србије.

Народни посланици размотриће Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, Предлог закона о изменама и допунама Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, Предлог закона о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова, који је такође поднела Влада Србије.

Народна скупштина размотриће Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању, Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Аустралије о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особља, које је поднела Влада.

Народни посланици размотриће и Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка.