На дневном реду биће Предлог закона о заштити
корисника финансијских услуга код уговарања на даљину, који је поднела
Народна банка Србије, потом Предлог закона о финансијском обезбеђењу,
Предлог закона о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања
код платних трансакција на основу платних картица, Предлог закона о
изменама и допунама Закона о платним услугама и Предлог закона о
изменама и допунама Закона о Народној банци Србије, које је такође
поднела Народна банка Србије.
Народна скупштина разматраће Предлог закона о
изменама и допунама Закона о привредним друштвима, Предлог закона о
изменама и допунама Закона о стечају, Предлог закона о потврђивању
Споразума о зајму (Други програмски зајам за развојне политике у области
јавних расхода и јавних предузећа) између Републике Србије и
Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању
Споразума о зајму (Пројекат пружања подршке финансијским институцијама у
државном власништву) између Републике Србије и Међународне банке за
обнову и развој и Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму
(Додатно финансирање за Други Пројекат развоја здравства Србије) између
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, које је поднела
Влада Републике Србије.
Народни посланици разматраће и Предлог одлуке
о избору четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима
јавних набавки, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и
контролу трошења јавних средстава.

Заседање ће се одржати у Дому Народне скупштине, са почетком у 10 часова.

Извор: сајт Народне скупштине
Наслов: Редакција