Na dnevnom redu biće Predlog zakona o zaštiti
korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, koji je podnela
Narodna banka Srbije, potom Predlog zakona o finansijskom obezbeđenju,
Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja
kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, Predlog zakona o
izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama i Predlog zakona o
izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije, koje je takođe
podnela Narodna banka Srbije.
Narodna skupština razmatraće Predlog zakona o
izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Predlog zakona o
izmenama i dopunama Zakona o stečaju, Predlog zakona o potvrđivanju
Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti
javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i
Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju
Sporazuma o zajmu (Projekat pružanja podrške finansijskim institucijama u
državnom vlasništvu) između Republike Srbije i Međunarodne banke za
obnovu i razvoj i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu
(Dodatno finansiranje za Drugi Projekat razvoja zdravstva Srbije) između
Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koje je podnela
Vlada Republike Srbije.
Narodni poslanici razmatraće i Predlog odluke
o izboru četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima
javnih nabavki, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i
kontrolu trošenja javnih sredstava.

Zasedanje će se održati u Domu Narodne skupštine, sa početkom u 10 časova.

Izvor: sajt Narodne skupštine
Naslov: Redakcija