Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, za utorak, 23. novembar 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:

Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o budžetskoj inspekciji, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu korišćenja sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda od 2. avgusta 2021. godine, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija („Zajmoprimac“) za Program „Integrisano upravljanje čvrstim otpadom, faza I“, koji je podnela Vlada;
– Predlog odluke o razrešenju članova Nacionalnog saveta za kulturu, koji je podneo Odbor za kulturu i informisanje i
– Predlog članova Nacionalnog saveta za kulturu, koji je podneo Odbor za kulturu i informisanje.

Sednica će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije, Trg Nikole Pašića broj 13.

Izvor: sajt Skupštine RS
Naslov: Redakcija