Председница Народне скупштине Републике Србије Маја
Гојковић сазвала је Прву седницу Првог редовног заседања Народне
скупштине за уторак, 6. марта, са почетком у 10 часова.

На дневном реду седнице биће Предлог
закона о странцима, Предлог закона о азилу и привременој заштити,
Предлог закона о граничној контроли, Предлог закона о евиденцијама и
обради података у области унутрашњих послова, Предлог закона о
националном ДНК регистру, Предлог закона о јединственом матичном броју
грађана, које је поднела Влада Србије.

Народна скупштина разматраће Предлог закона о допунама Закона о
држављанству Републике Србије, Предлог закона о изменама и допунама
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Предлог закона о изменама и
допунама Закона о полицији, Предлог закона о изменама Закона о јавном
реду и миру, које је поднела Влада.

Народни посланици разматраће Предлог закона о потврђивању Споразума
између Републике Србије и Краљевине Белгије о полицијској сарадњи,
Предлог закона о потврђивању Споразума између Министарства унутрашњих
послова Републике Србије и Федералне службе обезбеђења Руске Федерације о
сарадњи и заједничком деловању, Предлог закона о потврђивању Споразума
између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о сарадњи у
области заштите од природних и других катастрофа, Предлог закона о
потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара
Босне и Херцеговине о сарадњи у заштити од природних и других
катастрофа, Предлог закона о потврђивању Споразума о измени Споразума
између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о реципрочном
признавању и замени националних возачких дозвола, Предлог закона о
потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о
међусобном признавању возачких дозвола, Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шведске о
сарадњи у области спровођења закона и Предлог закона о потврђивању
Радног аранжмана између Министарства унутрашњих послова Републике Србије
и Агенције Европске уније за обуку органа за спровођење закона (CEPOL).

Пред Парламентом ће се наћи и Предлог одлуке о избору председника Савета
гувернера Народне банке Србије, Предлог одлуке о избору директора
Управе за надзор над финансијским институцијама, као и Предлог одлуке о
престанку функције члана Комисије за хартије од вредности, које је
поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних
средстава.

Народна скупштина разматраће Предлог одлуке о избору председника и
чланова Савета Агенције за енергетику Републике Србије, који је поднела
Влада, Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи
савет судства, предлоге одлука о избору заменика јавног тужиоца, које
је поднело Државно веће тужилаца, као и предлоге више одлукa о престанку
функције председника Прекршајног апелационог суда, Основног суда у
Новом Саду, Привредног суда у Лесковцу, Основног суда у Новом Пазару,
које је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу.

На дневном реду биће и Предлог одлуке о избору председника судова, који
је поднео Високи савет судства, Предлог одлуке о изменама Одлуке о
разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне
комисије, који је поднеo народни посланик Саша Радуловић, као и Предлог
одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика
чланова Републичке изборне комисије, који је поднео народни посланик
Горан Ћирић.

 

Извор: сајт Народне скупштине РС