Na dnevnom redu sednice biće Predlog zakona o
posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike
snaga bezbednosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o
plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Predlog zakona o postupku upisa u
katastar nepokretnosti i vodova, koje je podnela Vlada Srbije.
Narodna skupština razmatraće Predlog zakona o
izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom
saobraćaju,Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika
u drumskom saobraćaju, Predlog zakona o putevima, Predlog zakona o
železnici,Predlog zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju, Predlog
zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, kao i Predlog zakona o
Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.
Narodni poslanici razmatraće i Predlog zakona
o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu
nepokretnosti, Predlog zakona o dopunama Zakona o ograničavanju
raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, Predlog zakona o
izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i
Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmeni člana 50(a) Konvencije o
međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokola o izmeni člana 56.
Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.
Pred narodnim poslanicima biće i Predlog
zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju
brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine, Predlog zakona o
potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike
Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju, Predlog zakona o
potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara
Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i
tereta,Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju
između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko, Predlog zakona o
potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade
Republike Turske u oblasti urbanizma, kao i Predlog zakona o potvrđivanju
Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade
Republike Tunis.
Predsednica Narodne skupštine predložila je
da na dnevnom redu ove sednice bude Predlog odluke o obrazovanju Komisije
za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana
Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na
posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim
uranijumom.

Sednica će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine, sa početkom u 10 časova

 

Izvor: sajt Narodne skupštine