На дневном реду седнице биће Предлог закона о
посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике
снага безбедности, Предлог закона о изменама и допунама Закона о
пловидби и лукама на унутрашњим водама, Предлог закона о поступку уписа у
катастар непокретности и водова, које је поднела Влада Србије.
Народна скупштина разматраће Предлог закона о
изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском
саобраћају,Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу путника
у друмском саобраћају, Предлог закона о путевима, Предлог закона о
железници,Предлог закона о безбедности у железничком саобраћају, Предлог
закона о интероперабилности железничког система, као и Предлог закона о
Централној евиденцији стварних власника.
Народни посланици разматраће и Предлог закона
о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу
непокретности, Предлог закона о допунама Закона о ограничавању
располагања имовином у циљу спречавања тероризма, Предлог закона о
изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима и
Предлог закона о потврђивању Протокола о измени члана 50(а) Конвенције о
међународном цивилном ваздухопловству и Протокола о измени члана 56.
Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству.
Пред народним посланицима биће и Предлог
закона о потврђивању Међународне конвенције о надзору и управљању
бродским баластним водама и талозима из 2004. године, Предлог закона о
потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике
Молдавије о међународном друмском саобраћају, Предлог закона о
потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара
Босне и Херцеговине о међународном друмском превозу путника и
терета,Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају
између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко, Предлог закона о
потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе
Републике Турске у области урбанизма, као и Предлог закона о потврђивању
Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе
Републике Тунис.
Председница Народне скупштине предложила је
да на дневном реду ове седнице буде Предлог одлуке о образовању Комисије
за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана
Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на
последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним
уранијумом.

Седница ће се одржати у великој сали Дома Народне скупштине, са почетком у 10 часова

 

Извор: сајт Народне скупштине