Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sazvao je Jedanaestu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini za utorak, 11. maj 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Predsednik Narodne skupštine predložio je sledeći dnevni red:
 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o izmenama idopunama Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike o saradnji u oblasti poljoprivrede, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o izručenju, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o izručenju, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o transferu osuđenih lica i saradnji u izvršenju krivičnih sankcija, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i
 12. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS).
Sednica će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine u Beogradu, Trg Nikole Pašića broj 13.