KOMPANIJA Ing-Pro doo i poslovno udruženje UVRA NOVI SAD ZAJEDNIČKI ORGANIZUJU
JEDNODNEVNI SEMINAR ZA AGENCIJE ZA NEKRETNINE

na temu:

“Mere i procedure u primeni propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa praktičnim primerima vođenja evidencija od strane AGENCIJE ZA NEKRETNINE kao obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma“

15. novembra 2019. godine, od 10.00 do 15.30 časova,
Beograd, hotel „Palas”, Topličin venac 23.


Program seminara
:

9.45–10.00 Registracija učesnika seminara
10.00–10.45 Interna dokumenta i odluke koje donosi agencija za nekretnine shodno Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
10.45–11.30 Prihvatanje i identifikacija klijenta pre i posle zaključenja ugovora o poslovnom odnosu
11.30–12.00 PAUZA (kafa, osveženje)
12.00–12.30 Prikaz postupaka i procedura koje preduzima agencija za nekretnine u praksi, prilikom primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
12.30–13.00 Indikatori, procena rizika za klijenta i samu agenciju za nekretnine, unutrašnja kontrola
Kroz praktične primere biće prikazana procena rizika za klijente (geografski rizik, rizik klijenta, rizik usluga i rizik transakcije), kao i utvrđivanje stepena rizika same agencije na bazi pojedinačnih procena rizika za klijente (ova obaveza je uvedena novim zakonom).
13.00–13.30 Nadzor nad agencijama za nekretnine od strane Ministarstva trgovine, sa posebnim osvrtom na posrednu kontrolu putem slanja upitnika
13.30–14.00 PAUZA ZA LAKI OBROK
14.00–15.00 Čuvanje podataka i vođenje evidencije od strane agencije za nekretnine, uz uvažavanje preporuka i postupaka propisanih odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
15.00–15.30 Završni deo seminara:

 • pitanja i odgovori,
 • popuna anonimne ankete o seminaru,
 • podela uverenja o pohađanju seminara.

Predavač:
Jovan Beara, predsednik Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad

 • Polaznici će biti obučeni za primenu NOVOG ZAKONA O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA u praksi putem vođenja propisanih evidencija i donošenja odluka i pravilnika koje je svaka agencija za nekretnine dužna da donese i propiše u sopstvenoj režiji.
 • Po održanom seminaru polaznici će putem mejla dobiti kompletne modele akata i odluka koje kao agencija za promet nekretnina moraju da donesu.
 • Svaki polaznik dobija VAUČER za besplatno korišćenje KOMPLETA ONLAJN-KURSEVA – Primena Zakona o sprečavanju pranja novca od strane agencije za nekretnine.

Cena: Kotizacija iznosi 4.900,00 dinara + 20% PDV i obuhvata:

 • predavanje,
 • sertifikat o pohađanju seminara,
 • primerak Praktikuma za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u praksi od strane agencije za promet nekretnina  kao obveznika po Zakonu – putem mejla u PDF formatu,
 • modele akata i odluka koje je agencija za promet nekretnina dužna da usvoji – putem mejla u DOC formatu
 • osveženje u pauzama (kafa, laki obrok).

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474, ili nam pišite na: savetovanje@ingpro.rs.

U nastavku popunite elektronsku prijavu za učešće na savetovanju: