održan je jednodnevni seminar u Beogradu za agencije za nekretnine u organizaciji
UDRUŽENjA VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD I KOMPANIJA ING-PRO doo
Mere i procedure u primeni propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa praktičnim primerima vođenja evidencija od strane AGENCIJE ZA NEKRETNINE, kao obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
28. maj 2019. godine, od 10.00 do 15.00 časova
Beograd, hotel „PALAS”, Topličin venac 23


Program seminara je bio

 9.45–10.00: Registracija učesnika seminara
10.00–10.20: Pravni okvir za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

  • IV direktiva EU
  • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

10.20–10.50: Interna dokumenta – odluke koje donosi agencija za nekretnine
10.50–11.15: Prihvatanje i identifikacija klijenta
11.15–11.30: PAUZA (kafa, osveženje)
11.30–12.30: Indikatori, procena rizika za klijenta i samu agenciju za nekretnine,                 unutrašnja kontrola.
Kroz praktične primere biće prikazana procena rizika za klijente (geografski rizik, rizik klijenta, rizik usluga i rizik transakcije), kao i utvrđivanje stepena rizika same agencije na bazi pojedinačnih procena rizika za klijente (ova obaveza uvedena je novim zakonom)
12.30–13.00: Nadzor nad agencijama za nekretnine od strane Ministarstva trgovine
13.30–14.00: Pauza za laki obrok
14.00–14.30: Čuvanje podataka i vođenje evidencije od strane agencije za nekretnine
14.30–15.00: Završni deo seminara

  • Pitanja i odgovori
  • Popuna anonimne ankete o seminaru
  • Podela uverenja o pohađanju seminara

Predavač je bio: Jovan Beara, predsednik Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad

Polaznici su obučeni za primenu NOVOG ZAKONA O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA u praksi, putem vođenja propisanih evidencija i donošenja odluka i pravilnika koje je svaka agencija za nekretnine dužna da donese i propiše u sopstvenoj režiji.

Po održanom seminaru polaznici su putem mejla dobili kompletne modele akata i odluka koje, kao predstavnici agencija za promet nekretnina, moraju da donesu.