u sredu, 3. 4. 2019. godine, od 10.00 do 16.00 časova,
u Beogradu, hotel „Palas”, Topličin venac 23.


Cilj seminara:

Upoznavanje sa sistemom naknada za korišćenje javnih dobara, propisanih Zakonom naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS”, broj 95/2018).

Program:

Predmet i cilj Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara;
Vrste naknada za korišćenje javnih dobara:
– naknade za geološka istraživanja: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknade za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknade za korišćenje energije i energenata: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknade za promenu namene i korišćenje šuma i šumskog zemljišta: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknade za vode: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknade za zaštitu životne sredine: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknade za plovidbu i korišćenje luka, pristaništa i objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknade za korišćenje javnih puteva: obveznik naknade, osnovica, visina naknade i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknade za korišćenje javne železničke infrastrukture: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknada za korišćenje javne površine: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknada za korišćenje turističkog prostora: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknade za elektronske komunikacije: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja.

Predavač:

– Saša Kulić, dipl. pravnik, s višegodišnjim iskustvom u oblasti upravnog prava
Mole se učesnici da sva eventualna pitanja koja žele postaviti predavaču, dostave u pisanoj formi na pultu prilikom prijavljivanja.

Cena:

Kotizacija iznosi 6.900 dinara (+ 20% PDV-a) i obuhvata:
– predavanje,
– osveženje u pauzama (lagani obrok, kafa, sokovi).
Korisnici Ing-Pro izdanja ostvaruju popust od 10%.
Pretplatnici na štampano izdanje časopisa „Propisi u praksi – Lege Artis” imaju pravo da, uz vaučer, besplatno prisustvuju seminaru.
Napomena: Jedan vaučer važi za jednog učesnika.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili nam pišite na mejl: savetovanje@ingpro.rs.

Za učestvovanje na savetovanju obavezno je popuniti elektronsku prijavu u nastavku: