U organizaciji  kompanije ING-PRO, 24.6.2019. godine, u  Beogradu, u hotelu „Palas”  održan je jednodnevni seminar na temu POPDV obrasca.

Zaključno sa 30. junom 2019. godine završava se prelazni period upotrebe obrasca POPDV, u kome nadležni poreski organ u postupcima provere pravilnosti iskazivanja podataka nije uzimao u obzir pogrešno iskazane podatke koji ne utiču na iznos poreske obaveze.

Održana radionica predstavljala je interaktivnu sesiju na kojoj su učesnici, zajedno sa predavačima, diskutovali o najaktuelnijim pitanjima koja se tiču POPDV obrasca.