ING-PRO DOO organizuje savetovanje
na temu

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

26. 2. 2020. godine, od 10.00 do 16.00 časova,
u Beogradu, hotel „Palas”, Topličin venac 23, sala “Panorama“ (VI sprat)

Program i satnica seminara:

  • pragovi, opšta pravila, pojmovi, izuzeci, načela, naručioci,
  • procenjena vrednost, plan JN, partije, oglasi,
  • postupci javnih nabavki,
  • rokovi, tehnike i instrumenti, posebni režimi,
  • kriterijumi za kvalitativni izbor,
  • tehničke specifikacije, kriterijum za dodelu ugovora,
  • stručna ocena ponuda, dodela ugovora i obustavljanje postupka,
  • zaključenje i izmene ugovora,
  • portal javnih nabavki, elektronske nabavke, evidencija i izveštaji,
  • zaštita prava u postupku
09.30 – 10.00 Registracija učesnika
10.0011.30 Otvaranje seminara, pragovi, opšta pravila, pojmovi, izuzeci, načela, naručioci, procenjena vrednost, plan JN, partije, oglasi, postupci javnih nabavki
11.30 – 11.50 Pauza za kafu
11.5013.20 Rokovi, tehnike i instrumenti, posebni režimi, kriterijumi za kvalitativni izbor, tehničke specifikacije, kriterijum za dodelu ugovora, stručna ocena ponuda
13.20 – 14.00 Pauza za laki obrok
14.0015.30 Dodela ugovora i obustavljanje postupka, zaključenje i izmene ugovora, Portal javnih nabavki, elektronske nabavke, evidencija i izveštaji, zaštita prava u postupku, zatvaranje seminara


Predavač:

– Miloš Jović, ekspert za javne nabavke

Cena:
Kotizacija iznosi 5.900 dinara (+ 20% PDV-a) i obuhvata:
– predavanje,
– osveženje u pauzama (lagani obrok, kafa, sokovi).

Korisnici Ing-Pro izdanja ostvaruju popust od 10%.
Pretplatnici na štampano izdanje časopisa „Lege Artis –Propisi u praksi ” imaju pravo da, uz vaučer, besplatno prisustvuju seminaru. Napomena: Jedan vaučer važi za jednog učesnika.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili nam pišite na mejl: savetovanje@ingpro.rs.

U nastavku popunite elektronsku prijavu za učešće na savetovanju: