Kompanija ING-PRO d.o.o. organizovala je
11. decembar 2019. godine, od 10,00 do 15,30h u
Beogradu, Hotelu „Palas“, savetovanje na temu:

“IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA,
IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA I GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA OBVEZNIKE KOJI PRIMENJUJU ZAKON O RAČUNOVODSTVU“


Teme savetovanja su bile:

  • Izmene Zakona o porezu na dohodak građana
  • Postupci za kontrolu ispravnosti evidentiranja poslovnih događaja, na primerima koji se najčešće pojavljuju u praksi.
  • Obračun računovodstvene amortizacije za 2019. godinu
  • Potraživanja i obaveze – usaglašavanje, ispravka, otpis i zastara
  • Godišnji popis imovine i obaveza za 2019. godinu
  • Računovodstveno evidentiranje popisnih razlika
  • Obaveze po osnovu PDV-a na manjak utvrđen popisom.

Predavači su bili:
mr Željko Albaneze, saradnik časopisa „Poslovni savetnik“
– dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik”