BEOGRAD

savetovanje je održano

Hotel „Palas”, Topličin venac 23

19. mart 2019. god.


Teme su bile:
– primena mehanizma obrnute naplate (interni obračun),
– PDV u građevini,
– utvrđivanje momenta nastanka PDV obaveze i sticanje prava na odbitak prethodnog poreza,
– PDV tretman prefakturisanja troškova,
– pružanje usluga bez naknade u poslovne svrhe i obračun PDV-a,
– promet dobara bez naknade i obračun PDV-a,
– podnošenje izmenjene PDV prijave,
– izmena osnovice za obračun PDV-a,
– druga pitanja učesnika.

Predavač je bio:
Filip Kovačević, LL.M., poreski savetnik