BEOGRAD

Hotel „Palas”, Topličin venac 23 19. mart 2019. god.


Teme:
– primena mehanizma obrnute naplate (interni obračun),
– PDV u građevini,
– utvrđivanje momenta nastanka PDV obaveze i sticanje prava na odbitak prethodnog poreza,
– PDV tretman prefakturisanja troškova,
– pružanje usluga bez naknade u poslovne svrhe i obračun PDV-a,
– promet dobara bez naknade i obračun PDV-a,
– podnošenje izmenjene PDV prijave,
– izmena osnovice za obračun PDV-a,
– druga pitanja učesnika.

Agenda:
09.30 – 10.00 Dolazak i registracija učesnika
10.00 – 12.00 Aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a
12.00 – 12.30 Pauza za kafu i laki obrok
12.30 – 14.00 Aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a
14.00 – 14.30 Pitanja i odgovori

Predavač:
Filip Kovačević, LL.M., poreski savetnik

Cena: Kotizacija iznosi 5.500 dinara (+20% PDV-a) i obuhvata:

  • predavanje,
  • štampanu prezentaciju predavača i
  • osveženje u pauzi (kafa i laki obrok).

Korisnici Ing-Pro izdanja ostvaruju popust od 10%.
Pretplatnici časopisa Poslovni savetnik imaju pravo da besplatno prisustvuju seminaru (jedan učesnik).

Broj mesta je ograničen.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili nam pišite na mejl: savetovanje@ingpro.rs.

Za učešće na savetovanju obavezno je popuniti elektronsku prijavu u nastavku: