Savet Evrope u okviru programa o obrazovanju za ljudska prava za pravne stručnjake (HELP) u saradnji sa Advokatskom akademijom Advokatske komore Srbije organizuje on-line kurs na temu „Nasilje nad ženama i porodično nasilje“, koji će održati predavač Advokatske akademije Advokatske komore Srbije i sertifikovani tutor HELP programa, advokat Jasmina Mikić.

Кurs počinje 12. marta 2023. godine.

Polaznik kursa može biti svaki advokat u Srbiji, a maksimalni broj polaznika kursa je 25. Polaznici koji uspešno savladaju kurs, dobijaju sertifikat Saveta Evrope i Advokatske akademije Advokatske komore Srbije.

Pisane prijave na kurs zainteresovani advokati podnose najkasnije do 01.marta 2024.godine, a pisana prijava mora da sadrži: ime i prezime advokata, adresu sedišta kancelarije, e-mail adresu i kontakt telefon. U slučaju većeg broja prijavljenih, prvih 25 prema vremenu prijema prijave, biće polaznici kursa.

Prijave se podnose na e-mail adresu Advokatske komore Srbije: a.k.srbije@gmail.com

U nastavku je kratak opis kursa:

Opis kursa