Поводом свакодневних ургенција адвоката, адвокатских удружења и представника адвокатских комора да Уставни суд узме у разматрање и одлучи о поднетим иницијативама за оцену уставности Закона о јавном бележништву, Закона о промету непокретности, Закона о ванпарничном поступку и Закона о овери потписа, преписа и рукописа, Уставни суд обавештава јавност о следећем:

Сагласно закључку да се поднете иницијативе за оцену уставности Закона о јавном бележништву и других с њим повезаних закона прекоредно узму у разматрање, Уставни суд је одмах формирао предмете и у њима почео да поступа што је резултирало одржавањем Припремне седнице 12. новембра ове године на којој је Суд детаљно размотрио садржину свих до тада поднетих иницијатива и договорио даљи начин рада, а о чему је јавност обавештена. У овим предметима се приоритетно поступа али се континуирано подносе нове иницијативе за оцену ових закона, као и измена Закона о јавном бележништву и Закона о промету непокретности. Новим иницијативама шири се круг одредаба које се оспоравају и износе нови разлози оспоравања. Тако је до сада поднето чак 48 иницијатива којима се тражи оцена више десетина одредаба Закона о јавном бележништву и његових недавних измена, 19 иницијатива којима је оспорен Закон о промету непокретности и измене тог закона и 9 иницијатива којима је оспорен Закон о ванпарничном поступку, што значи укупно 76 иницијатива, при чему су, за сада, последње иницијативе Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе Војводине поднете 2. децембра ове године.