Ustavni sud je na 12. sednici odlučio o 3 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

– utvrdio da odredbe člana 20. Zakona o
načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
(„Službeni glasnik RS“, broj 68/15), nisu u saglasnosti sa Ustavom. Sud
je odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti
odredaba člana 1. stav 2, člana 5. tačka 2) i čl. 7, 13. i 21. navedenog
Zakona. Sud je stavio van snage Rešenje Ustavnog suda IUz-244/2015 od 8.
oktobra 2015. godine („Službeni glasnik RS“, broj 85/15). (predmet
IUz-244/2015)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

– utvrdio se da odredba člana 3. Odluke o
izmeni Statuta grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“,
broj 8/14), u vreme važenja, nije bila u saglasnosti sa zakonom. Sud je
utvrdio da odredba člana 3. Odluke o izmenama Poslovnika Skupštine grada
Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 8/14), u vreme
važenja, nije bila u saglasnosti sa zakonom. Sud je odbacio inicijativu
za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 2.
Odluke o izmeni navedenog Statuta. Sud je odbacio zahtev da se
„poništi“ Odluka o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Novog
Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 9/14). (predmet
IUo-19/2015)

– utvrdio da odredbe člana 2. Odluke o
izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju mesnih zajednica („Službeni list
opštine Kovačica“, broj 13/14) nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.
Sud je odbio zahtev da se zastane sa postupkom za utvrđivanje
neustavnosti i nezakonitosti navedene Odluke. (predmet IUo-20/2015),

Izvor: sajt Ustavnog suda