Siva ekonomija je zastupljena u svim granama privrede najviše u ugostiteljstvu, trgovini, poljoprivredi, građevini i maloprodaji. Smanjivanje sive ekonomije strateški je prioritet Srbije, a jednu od ključnih uloga u toj borbi ima Poreska uprava.

Brojne su aktivnosti koje sprovodi Poreska uprava kako bi se smanjio obim sive ekonomije, a neke od njih obuhvataju kontrolu javnih prihoda kod visokorizičnih subjekata, kao i kontrolu evidentiranja prometa preko fiskalne kase. U ovoj zajedničkoj borbi Poreska uprava je intenzivirala saradnju sa drugim inspekcijskim službama pre svega inspekcijom rada, tržišnom inspekcijom, poljoprivrednom inspekcijom, turističkom, kao i sa drugim državnim organima u prvom redu sa carinom i MUP-om. Najčešći primeri sive ekonomije sa kojima se Poreska uprava u svom radu susreće odnose se na neizdavanje fiskalnih računa, neprijavljivanje radnika, obavljanje delatnosti bez registrovanja firme kao i isplate zarade na ruke.

Što se fiskalnih računa tiče, svi oni koji su po zakonu dužni da imaju fiskalne kase ulaze u sivu zonu svaki put kada kupcu ne izdaju račun. Kontrole se sprovode i u cilju provere ravnopravnog statusa angažovanih radnika, jer „jedan broj nesavesnih poslodavaca da bi izbegao plaćanje poreza i doprinosa ne prijavljuje svoje radnike. To u praksi znači da na 1.000 dinara isplaćenje zarade nesavesni poslodavac uzima 640 dinara za sebe. Iako radnicima ne ide radni staž mali je broj onih koji se odlučuje da prijavi nesavesne poslodavce iz straha od gubitka posla“, kaže načelnica u Sektoru za kontrolu Poreske uprave Snežana Lojaničić.

U sivoj zoni su i oni koji obavljaju bilo kakvu vrstu delatnosti koja podrazumeva proizvodnju, trgovinu i pružanje usluga, a nemaju registrovanu firmu. Takvi privredni subjekti posluju nelegalno – van zakona, van kontrole, ne plaćaju nikakve poreze, čime štete kako državi, građanima tako i svim onim privrednim subjektima odnosno kompanijama koje posluju legalno i plaćaju porez.

Poreska uprava sa borbom ne staje, kontrole se nastavljaju, a sve to sa jednim istim ciljem da se stane na put sivoj ekonomiji.

Izvor: sajt Poreske uprave
Naslov: Redakcija