Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima, Nova godina je državni praznik i praznuje se 1. i 2. januara. Shodno ovom zakonu, ako jedan od datuma kada se praznuje državni praznik Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana. Imajući u vidu da 1. i 2. januar 2023. godine padaju u nedelju i ponedeljak, neradni dan je i  utorak 3. januar.

Saglasno navedenom zakonu, prvi dan Božića – 7. januar je verski praznik i neradni dan. Božić 2023. godine praznuje se u subotu.

Izvor: sajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja