Novim Predlogom zakona o agencijskom zapošljavanju, koji je upućen Narodnoj skupštini na razmatranje, dodatno se unapređuje položaj radnika angažovanih preko agencija, na taj način što će imati podjednaka prava na zaradu, naknadu zarade, radno vreme, odmore, odsustva i druga prava iz oblasti radnog odnosa, baš kao i zaposleni koje poslodavac korisnik neposredno zapošljava.

Prema propisima novog zakona, onemogućava se dosadašnja praksa agencijskog angažovanja van radnog odnosa, a osim toga, uvodi se i ograničenje broja agencijskih zaposlenih kod poslodavca korisnika. S tim u vezi, poslodavac korisnik ne može angažovati više od 10 odsto agencijskih zaposlenih u radnom odnosu na određeno vreme u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod tog poslodavca korisnika. Poslodavac korisnik koji ima manje od 50 zaposlenih, može da angažuje jednog ustupljenog zaposlenog više u odnosu na ograničenje od 10 odsto.

Jedna od novina, predviđena novim Predlogom zakona o agencijskom zapošljavanju, je mogućnost da Agencija sa zaposlenim zaključi ugovor o radu na neodređeno vreme ili ugovor o radu na određeno vreme koje je jednako vremenu ustupanja poslodavcu korisniku, u skladu sa Zakonom o agencijskom zapošljavanju i zakonom kojim se uređuje rad.

Navedena ograničenja ne odnose se na zaposlene u Agenciji na neodređeno vreme koji se upućuju kod poslodavaca korisnika jer uživaju sve privilegije i prava koje proizilaze iz radnog odnosa na neodređeno vreme. Osim toga, zaposleni koji sa agencijom imaju zaključen ugovor o radu na neodređeno vreme, uživaju svu zaštitu i imaju pravo na naknadu zarade između dva ustupanja ili pravo na otpremninu u slučaju utvrđivanja viška kada agencija ne može da im obezbedi posao kod drugog poslodavca korisnika.

Takođe, poslodavac korisnik može da angažuje agencijske zaposlene koji su u radnom odnosu na određeno vreme samo ako taj poslodavac ispunjava uslove propisane Zakonom o radu, kojim je uređen rad na određeno vreme. Vreme angažovanja jednog lica, bilo preko Agencije, bilo neposredno kod poslodavca korisnika, se računa u maksimalno ograničenje od 24 meseca za rad na određeno vreme kod istog poslodavca korisnika. Po isteku tog perioda poslodavac korisnik može isto lice da zaposli samo na neodređeno vreme ili da ga angažuje preko Agencije kod koje je taj zaposleni takođe u radnom odnosu na neodređeno vreme.

Izvor: sajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Naslov: Redakcija