U prilogu možete pogledati saopštenje Advokatske komore Srbije  povodom najavljenog usvajanja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i saopštenja jednog broja organizacija civilnog sektora:

Saopštenje