Svi oni koji su u prošloj godini mesečno zarađivali blizu 2.000 evra u obavezi su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građan.

vi oni koji su tokom 2019. godine zaradili više od 2,7 miliona dinara ili oko 22.881 evro u obavezi su da najkasnije do 15. maja ove godine podnesu poresku prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana.

To znači da su oni mesečno zarađivali oko 1.906 evra.

Neoporezivi iznos dohotka za 2019. godinu iznosi 2.729.304 dinara i odgovara visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji, potvrdili su juče u Poreskoj upravi.

Prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Srbiji u prošloj godini iznosila je 909.768 dinara ili 7.709 evra, a obavezu prijave i plaćanja ovog poreza imaju rezidenti za zaradu ostvarenu u Srbiji i u drugoj državi, kao i nerezidenti za dohodak ostvaren u našoj zemlji.

U slučaju da su doprinosi za obavezno socijalno osiguranje u toku 2019. godine plaćeni iz osnovice koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice doprinosa od 4.100.700 dinara, obveznik ima pravo na povraćaj više preplaćenog iznosa doprinosa, što se dešava pre svega našim zaposlenima koji rade za strane firme i čija su primanja veća za naše uslove.

U oporezive prihode spadaju sve zarade ostvarene u 2019. godini, kao i oporezivi prihod od samostalne delatnosti, autorskih i srodnih prava od nepokretnosti, od davanja u zakup pokretnih stvari, oporezivi prihod od sportista i sportskih stručnjaka i prihodi od pružanja ugostiteljskih usluga.

Po osnovu prihoda od samostalne delatnosti za preduzetnike paušalce oporezivi prihod umanjuje se za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Dohodak za oporezivanje utvrđuje se kao razlika između godišnjeg zbira prihoda koji su predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana uvećanog za iznos koji se poreskom obvezniku isplati po osnovu povraćaja doprinosa u prošloj godini.

Poresku osnovicu za plaćanje ovog poreza predstavlja oporeziv dohodak i onaj ko ovaj porez mora da plati ima pravo na lične odbitke, i to 40 odsto od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, što iznosi 363.907 dinara.

Pravo na odbitak poreski obveznik ima i za izdržavanog člana porodice od 15 odsto od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, što iznosi 136.465 dinara.

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50 odsto od dohotka za oporezivanje.

Ukoliko je neko tokom 2019. godine zaradio šest prosečnih republičkih plata, stopa godišnjeg poreza na dohodak je 10 odsto.

Ukoliko je zaradio više od šestostruke godišnje zarade, primenjuje se stopa od 15 odsto.

Dakle, ako je neko zaradio prošle godine do 5,4 miliona dinara, primenjuje se poreska stopa od 10 odsto, a za iznos veći od ovog plaća se porez po stopi od 15 procenta.

Od 100 najvećih prijavljenih prihoda 65 odsto su iz bili iz Beograda. Najčešća prijavljena zanimanja koja plaćaju ovaj porez jesu menadžer, direktor i inženjer.

Izvor: sajt Politika, autor, Jasna Petrović-Stojanović,
Naslov: Redakcija