Obveznici godišnjeg poreza na dohodak su građani koji su u 2017. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2017. godini, i to su:

1. fizička lica rezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, i

2. nerezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

 

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2017. godinu

Preuzmite dokument
(pdf |  752,2KB)

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Preuzmite obrazac
(pdf |  59,2KB)

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2017. godini iznosi 791.712 dinara.

Neoporezivi iznos dohotka za 2017. godinu od 2.375.136 dinara predstavlja trostruki iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2017. godini.

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana može se podneti u papirnom i elektronskom obliku na obrascu PPDG-2R.

 

Izvor: sajt Poreske uprave