Обвезници годишњег пореза на доходак су грађани који су у 2017. години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у 2017. години, и то су:

1. физичка лица резиденти, за доходак остварен на територији Републике Србије и у другој држави, и

2. нерезиденти, за доходак остварен на територији Републике Србије.

 

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2017. годину

Преузмите документ
(pdf |  752,2KB)

Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана

Преузмите образац
(pdf |  59,2KB)

Према подацима Републичког завода за статистику просечна годишња зарада по запосленом у Републици Србији исплаћена у 2017. години износи 791.712 динара.

Неопорезиви износ дохотка за 2017. годину од 2.375.136 динара представља троструки износ просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у 2017. години.

Пореска пријава за годишњи порез на доходак грађана може се поднети у папирном и електронском облику на обрасцу ППДГ-2Р.

 

Извор: сајт Пореске управе