Saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, obveznici godišnjeg poreza na dohodak su građani koji su u 2016. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2016. godini i to:

1.) fizička lica – rezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, i

2.) nerezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2016. godinu


Neoporezivi iznos dohotka za 2016. godinu iznosi 2.285.064 dinara i jednak je trostrukom iznosu prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2016. godini.

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana može se podneti u elektronskom i u papirnom obliku na Obrascu PPDG – 2R.  Poreski obveznici elektronski podnose prijavu preko elektronskog servisa Poreske uprave, na sajtu www.purs.gov.rs, u delu e – Porezi.

Izvor: sajt Poreske uprave