Саопштење Пореске управе:

Захтеви за рефундацију ПДВ-а за купљену храну и опрему за бебе могу се подносити од 3. до 17. јула 2017. године надлежној организационој јединици Пoрeске упрaве Републике Србије.

Пoрeска упрaва Републике Србије ће после спроведеног поступка контроле захтева и у року од 30 дана издати решење којим се утврђује право на рефундацију ПДВ-а или решење којим се захтев одбија. 

Родитељ или старатељ може да оствари рефундацију ПДВ-а највише у износу до 75.029,08 динара и то у првој години старости бебе до 42.873,76 динара, а од прве до друге године старости у износу до 32.155,32 динара.

Храном и опремом за бебе, за чију набавку може да се оствари право на повраћај ПДВ-а, сматрају се: млеко за одојчад, кашице, креветац, колица, столица за храњење, столица за кола и пелене.

Први услов за остваривање права на повраћај је да је укупан нето приход родитеља, односно старатеља бебе у години која претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе, остварен у износу мањем од 1.028.970,29 динара. Други услов је да је укупна имовина родитеља, односно старатеља бебе на коју се плаћа порез на имовину у складу са прописима којима се уређују порези на имовину мања од 25.081.150,62 динара.

Право на рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе траје до усвајања Закона о финансијској подршци породицама са децом.