Podsećamo obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti da rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2022. godini ističe 1. novembra 2021. godine (rok je 31. oktobar 2021. godine, a kako ovaj datum pada u nedelju rok se pomera na prvi radni dan).

Preduzetnici koji porez na prihod od samostalne delatnosti u 2021. godini plaćaju na paušalno utvrđen prihod, nemaju obavezu da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje za 2022. godinu.