Агенција за привредне регистре (АПР)
подсећа све обвезнике који имају контролу над једним или више правних
лица, односно имају обавезу састављања и достављања консолидованих
годишњих финансијских извештаја за економску целину у складу са чланом
27. Закона о рачуноводству, да 31. јула 2018. године (уторак) до 24
часа, истиче Законом прописани рок за достављање консолидованих годишњих
финансијских извештаја за 2017. годину.

Све информације у вези са консолидованим
годишњим финансијским извештајима за 2017. годину објављене су у делу
„Финансијски извештаји“ – „Врсте финансијских и других извештаја и
документације“ – „Консолидовани годишњи финансијски извештај“.

За додатна објашњења на располагању је мејл адреса finizvestaji@apr.gov.rs.

За сва питања у вези приступа ПИС ФИ систему или проблема са потписивањем корисници се могу обратити на мејл адресу sd@apr.gov.rs.

 

Извор: сајт АПР-а