Na osnovu člana 25. stav 1. tačka 6) Statuta Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 31/08, 37/08 –​​ ispravka i 140/14) i člana 2. stav 2. Odluke o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 9/18 i 37/19),

Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje donosi

Rešenje o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2021. godini

Rešenje je objavljeno u "Službenom glasniku RS", br. 157/2020 od 28.12.2020. godine.

1. Ovim rešenjem utvrđuje se nominalni iznos mesečne osnovice doprinosa na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje​​ (u daljem tekstu: osnovica doprinosa) u 2021. godini, za lica uključena u obavezno osiguranje, u skladu sa članom 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon,​​ 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – US i 86/19).

2. Osnovica doprinosa za lica iz tačke 1. ovog rešenja, u skladu sa članom 2. Odluke o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 9/18 i 37/19) utvrđuje se u iznosu od:

1)

28.402 dinara;

8)

103.060 dinara;

2)

32.460 dinara

9)

125.782 dinara;

3)

43.821 dinara;

10)

162.300 dinara;

4)

52.748 dinara;

11)

243.450 dinara;

5)

64.920 dinara;

12)

324.600 dinara;

6)

70.600 dinara;

13)

405.750 dinara.

7)

93.322 dinara;

 

 

3. Na osnovicu doprinosa iz tačke 2. ovog rešenja obračunava se i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje do​​ decembra 2021. godine.

4. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

01 broj 181-9726/20

U Beogradu, 25. decembra 2020. godine

Zamenik direktora,

Relja Ognjenović, s.r.