Решење о номиналним износима права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

бр. 401-00-00055/2016-12 од 14. 3. 2016. које дајемо у наставку:

 

I

Номинални износи права и висина цензуса

Редован износ

Увећан износ

1)

Родитељски додатак од 1. октобра 2015. до 31. марта 2016.

 

 

 –

за прво дете – једнократно

38.046,14

 

 –

за друго дете – 148.774,82 у 24 рате

6.198,95

 

 –

за треће дете – 267.782,43 у 24 рате

11.157,60

 

 –

за четврто дете – 357.039,46 у 24 рате

14.876,64

 

2)

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК од 1. октобра 2015. до 31. марта 2016.

(прво, друго, треће и четврто дете)

2.659,11

3.456,86

3)

НОВЧАНА ПОМОЋ МАЈКАМА ИЗБЕГЛИЦАМА за фебруар 2016.

8.364,45

 

II

ЦЕНЗУС за остваривање права на дечји додатак од 1. 3. 2016.

 

 

а)

Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. Закона о финансијској подршци породици са децом (даље: Закон)

8.212,03

9.854,44

б)

Цензус за остварене приходе од пољопривреде

 

 

 

Члан 19. став 1. тачка 1. Закона

2,83

3,40

 

Члан 19. став 1. тачка 2. Закона

6,60

7,93

 

Образложење:

На основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци породици с децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални износи родитељског и дечјег додатка усклађују се два пута годишње и то 1. априла и 1. октобра са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС, а цензус за остваривање права на дечји додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.

Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује се месечно у износу од 15% од просечне зараде у Републици Србији, на основу члана 10. Уредбе о збрињавању избеглица („Сл. гласник РС“, број 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и 36/04).