Ing-Pro doo organizuje
savetovanje na temu

„REŠAVANjE DILEMA U PRIMENI NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI”
u amfiteatru A6 Beogradske poslovne škole – Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd, Ulica kraljice Marije 73, Beograd
Termin: 16. 10. 2019, od 10.00 do 14.00 č.

Cilj savetovanja je da se daju odgovori u vezi sa spornim situacijama koje mogu da se pojave prilikom primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ali i da se reše određene dileme koje se odnose prevashodno na:

– osnov za obradu podataka o ličnosti, pre svega u pogledu pristanka lica, izvršenja ugovorne obaveze i legitimnog interesa rukovaoca;

– obradu podataka u svrhu direktnog marketinga;

– procenu uticaja na zaštitu podataka o ličnosti, bezbednost podataka i imenovanja lica za zaštitu podataka o ličnosti;

– prava i obaveze rukovaoca i obrađivača i njihov međusobni odnos;

druga sporna pitanja iz prakse.

Predavač: advokat Petar Mijatović iz advokatske kancelarije Cvetković, Skoko i Jovičić

Cena:

Kotizacija iznosi 3.900 dinara (+ 20% PDV-a).

Korisnici Ing-Pro izdanja ostvaruju popust od 10%.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili nam pišite na mejl: savetovanje@ingpro.rs.

U nastavku obavezno popunite elektronsku prijavu za učešće u savetovanju.